فرم نظرسنجی از مشتری

1.میزان سطح رضایت شما مشتری محترم از تحویل به موقع کالای در خواستی(*)
لطفا فیلد زیر را پر کنید

2.میزان سطح رضایت شما مشتری محترم از کیفیت کالای دریافتی(*)
لطفا فیلد زیر را پر کنید

3.میزان سطح رضایت شما مشتری محترم از قیمت کالای درخواستیدر مقایسه با رقبایی که سطح کیفیت محصولات آنها با سطح محصولات این شرکت برابرند(*)
لطفا فیلد زیر را پر کنید

4.میزان سطح رضایت شما مشتری محترم از در دسترس بودن بازاریاب(*)
لطفا فیلد زیر را پر کنید

5.میزان سطح رضایت شما مشتری محترماز نحوه ارتباط بازاریاب(*)
لطفا فیلد زیر را پر کنید

6.میزان سطح رضایت شما مشتری محترم از کیفیت وضعیت بسته بندی کالا(*)
لطفا فیلد زیر را پر کنید

متن تصویر را وارد نمایید(*)
متن تصویر را وارد نمایید
لطفا این فیلد را پر نمایید

نقشه ماهواره ای

تماس با ما

شرکت ام.جی.ای کوتیر ایلیا

مازندران ، قائم شهر ، شهرک صنعتی بشل

روبروی پادگان شهید یونسی

صندوق پستی :683

تلفن : 01142432770/4

 ایمیل: info [at] mgicilia.com

وبسایت : www.mgicilia.com