فرم پیشنهاد
 1. شماره ثبت
  Invalid Input
 2. تاریخ (*)
  / / Invalid Input
 3. پیشنهاد دهنده اصلی
  Invalid Input
 4. عنوان شغلی
  Invalid Input
 5. واحد مربوطه
  Invalid Input
 6. گروه تکمیل کننده پیشنهاد
  Invalid Input
 7. عنوان شغلی
  Invalid Input
 8. واحد مربوطه
  Invalid Input
 9. شرح پیشنهاد
  Invalid Input
 10. تاریخ و امضاء پیشنهاد دهنده اصلی
  / / Invalid Input
 11. چک لیست پیشنهاد
 12. 1- قلمرو طرح يا پيشنهاد: ( در اين بخش حد و مرز طرح تعيين گردد مثلاً اگر اشكالي در (روش) است مشخص شود كه اشكال در كدام روش وتا كجاي سازمان وجود دارد و يا اگر اشكال در رويه است در كدام واحد؟)
  Invalid Input
 13. 2- نتايج و فوايد حاصل از اجراي طرح يا پيشنهاد (در اين بخش دليل انتخاب طرح يا پيشنهاد جديد نيز ذكر ميشود.)
  Invalid Input
 14. 3- تشريح وضع موجود و ارائه ادله مورد نياز براي نارساييها و كاستيها و مشكلات موجود
  Invalid Input
 15. 4- طرح يا پيشنهاد از چه اجزا و اقلامي و با چه مشخصات فني تشكيل شده است ؟
  Invalid Input
 16. 5- تاثير طرح و يا پيشنهاد در ساير قسمتها و يا واحدهاي سازمان؟
  Invalid Input
 17. 6- تاثير طرح يا پيشنهاددر كميت و كيفيت نيروي انساني و محصولات سازمان؟
  Invalid Input
 18. 7- اگر طرح يا پيشنهاد متكي به دانش فني و كمكهاي فني خارج از سازمان باشد، مراكزي كه ميتوانند در اين امر همكاري نمايند را نام ببريد
  Invalid Input
 19. 8- چنانچه طرح يا پيشنهاد توام با يكي از آلودگيهاي محيطي (هوا، صدا ،آب)باشد روش پيش بيني شده جهت جلوگيري از آلودگيهاي مذكور را قيد نماييد؟
  Invalid Input
 20. 9- پيش بيني هزينه طرح و يا پيشنهاد چقدرمي باشد؟
  Invalid Input
 21. امضاء پیشنهاد دهنده اصلی
  Invalid Input

نقشه ماهواره ای

تماس با ما

شرکت ام.جی.ای کوتیر ایلیا

مازندران ، قائم شهر ، شهرک صنعتی بشل

روبروی پادگان شهید یونسی

صندوق پستی :683

تلفن : 01142432770/4

 ایمیل: info [at] mgicilia.com

وبسایت : www.mgicilia.com