• 1
  • 2
  • 3

محصولات

  • پیشفرض
  • عنوان
  • تاریخ
  • تصادفی

شرکت ام . جی . آی کوتیر ایلیا

خط مشی کیفیت

نوشته شده توسط IT Department. Posted in خط مشی کیفیت

شرکت ام .جی . آی کوتیر ایلیا به عنوان طراح و سازنده فیلترهای صنعتی و قطعات نیروی محرکه و قطعات پلاستیکی سیستم سوخت در ایران با انتخاب استاندارد IATF 16949(2016) و استاندارد بین المللی ISO 9001(2015) به عنوان الگوی سیستم مدیریت کیفیت،  به منظور رعایت کیفیت در طراحی ، ساخت و تحویل قطعات و در نظر گرفتن جهت گیری استراتژیک سازمان ، خط مشی کیفیت خود را به منظور ارتقاء کیفیت و تضمین مشخصات فنی محصولات در جهت دستیابی هر چه بیشتر به رضایت مشتریان و ذینفعان به شرح زیر اعلام می نماید:

-  ارتباط نزدیک و مستمر با مشتریان به منظور کسب اطمینان از درک خواسته های آنان در جهت دستیابی به ضایعات صفر و تحویل به موقع

-  ارتقاء آگاهی و دانش سازمان از طریق آموزش ، ثبت و انتقال تجارب ، ترغیب به مطالعه و پژوهش کارکنان سازمان

-  ایجاد محیط امن و مناسب و گسترش کار گروهی ، ارائه پیشنهاد و جذب مشارکت کارکنان در فعالیت های کلیدی

-  رعایت و تامین الزامات و خواسته های استانداردهای مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن در سازمان

-  استفاده بهینه از منابع با رعایت اصول ایمنی و قانونی و زیست محیطی در ارتباط با کارکنان و محصول

-  توسعه حضور در بازارهای داخلی با افزایش کیفیت محصولات

مسئولیت اصلی سیستم کیفیت به عهده مدیرعامل بوده و مدیر تضمین کیفیت ، مسئول حصول اطمینان از ایجاد ، اجرا و حفظ کارایی و پویایی سیستم و ارائه گزارش به مدیر عامل می باشد.

کلیه پرسنل موظفند اصول این خط مشی را درک نموده و در اجرای فعالیتهای، آن را سرلوحه خود قرار دهند.

 

شماره بازنگری : 7

تاریخ بازنگری : 07/11/1396

 

                                                                                مدیر عامل

                                                                                مازیار ناظری

نمایش سه بعدی محصولات

جهت نمایش تصاویر سه بعدی فلش پلیر باید در سیستم شما نصب باشد یا از مرورگر دیگری استفاده نمایید.

نقشه ماهواره ای

تماس با ما

شرکت ام.جی.ای کوتیر ایلیا

مازندران ، قائم شهر ، شهرک صنعتی بشل

روبروی پادگان شهید یونسی

صندوق پستی :683

تلفن : 01142432770/4

 ایمیل: info [at] mgicilia.com

وبسایت : www.mgicilia.com