آزمایشگاهی

آزمایشگاهی (1)

آزمایشگاهی

نوشته شده توسط دوشنبه, 25 خرداد 1394 ساعت 07:41
منتشرشده در آزمایشگاهی

1- آزمایشگاه همکار اداره استاندارد ملی ایران در حوضه آزمون بر روی کلیه فیلترهای هوای سبک / سنگین خودرو بر اساس استاندارد ملی 34

2- انجام آزمون عملکرد مخازن جذب بخارات بنزین بر اساس استاندارد های

PSA B22

KES D_A308

نقشه ماهواره ای

تماس با ما

شرکت ام.جی.ای کوتیر ایلیا

مازندران ، قائم شهر ، شهرک صنعتی بشل

روبروی پادگان شهید یونسی

صندوق پستی :683

تلفن : 01142432770/4

 ایمیل: info [at] mgicilia.com

وبسایت : www.mgicilia.com