خط مشی کیفیت

نوشته شده توسط IT Department. Posted in خط مشی کیفیت

شرکت ام .جی . آی کوتیر ایلیا به عنوان طراح و سازنده فیلترهای صنعتی و قطعات نیروی محرکه و قطعات پلاستیکی سیستم سوخت در ایران با انتخاب استاندارد IATF 16949(2016) و استاندارد بین المللی ISO 9001(2015) به عنوان الگوی سیستم مدیریت کیفیت،  به منظور رعایت کیفیت در طراحی ، ساخت و تحویل قطعات و در نظر گرفتن جهت گیری استراتژیک سازمان ، خط مشی کیفیت خود را به منظور ارتقاء کیفیت و تضمین مشخصات فنی محصولات در جهت دستیابی هر چه بیشتر به رضایت مشتریان و ذینفعان به شرح زیر اعلام می نماید:

-  ارتباط نزدیک و مستمر با مشتریان به منظور کسب اطمینان از درک خواسته های آنان در جهت دستیابی به ضایعات صفر و تحویل به موقع

-  ارتقاء آگاهی و دانش سازمان از طریق آموزش ، ثبت و انتقال تجارب ، ترغیب به مطالعه و پژوهش کارکنان سازمان

-  ایجاد محیط امن و مناسب و گسترش کار گروهی ، ارائه پیشنهاد و جذب مشارکت کارکنان در فعالیت های کلیدی

-  رعایت و تامین الزامات و خواسته های استانداردهای مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن در سازمان

-  استفاده بهینه از منابع با رعایت اصول ایمنی و قانونی و زیست محیطی در ارتباط با کارکنان و محصول

-  توسعه حضور در بازارهای داخلی با افزایش کیفیت محصولات

مسئولیت اصلی سیستم کیفیت به عهده مدیرعامل بوده و مدیر تضمین کیفیت ، مسئول حصول اطمینان از ایجاد ، اجرا و حفظ کارایی و پویایی سیستم و ارائه گزارش به مدیر عامل می باشد.

کلیه پرسنل موظفند اصول این خط مشی را درک نموده و در اجرای فعالیتهای، آن را سرلوحه خود قرار دهند.

 

شماره بازنگری : 7

تاریخ بازنگری : 07/11/1396

 

                                                                                مدیر عامل

                                                                                مازیار ناظری

نقشه ماهواره ای

تماس با ما

شرکت ام.جی.ای کوتیر ایلیا

مازندران ، قائم شهر ، شهرک صنعتی بشل

روبروی پادگان شهید یونسی

صندوق پستی :683

تلفن : 01142432770/4

 ایمیل: info [at] mgicilia.com

وبسایت : www.mgicilia.com