خدمات تولیدی

نوشته شده توسط IT Department. Posted in خدمات تولیدی

خدمات تولیدی شامل:

1- تزریق پلاتیک

2- تزریق بادی

3- تولید فیلتر هوا

نقشه ماهواره ای

تماس با ما

شرکت ام.جی.ای کوتیر ایلیا

مازندران ، قائم شهر ، شهرک صنعتی بشل

روبروی پادگان شهید یونسی

صندوق پستی :683

تلفن : 01142432770/4

 ایمیل: info [at] mgicilia.com

وبسایت : www.mgicilia.com